Contágio

Vivemos nos antípodas da Cultura e da Arte.